Obchodní podmínky

Martin Kraus KMB HARD&SOFT

Červeného 396/10
460 06 Liberec
Česká republika

TAX Idenif.No. / IČO: 10427325
VAT Reg. No. / DIČ:CZ5809180256

 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. 
Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré 
podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.