Zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Martin Kraus KMB HARD&SOFT (IČ: 10427325 , DIČ: CZ5809180256) se sídlem Červeného 396/10, Liberec 460 06, Česká republika (dále jen jako "Správce") Vám tímto poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.

Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: krauson@post.cz, obchod@kmb.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

  • Přímo od subjektu údajů (registrační formulář, e-mail, telefon)

Účel zpracování osobních údajů

  • Plnění smlouvy - poskytnutí osobního katalogu produktů.

Právní základ zpracování osobních údajů

  • čl. 6, odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

Příjemci osobních údajů (kdo osobní údaje dále zpracovává)

  • KMB systems, spol. s r.o., IČ: 47781904

Předání osobních údajů do třetí země

Nedochází k předání osobních údajů do žádné třetí země.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu poskytování služeb mezi subjektem a správcem. Subjekt má možnost vyplněné údaje (po přihlášení ke svému účtu) vymazat nebo přímo požádat správce o smazání.

Automatizované rozhodování

Společnost nezpracovává tímto způsobem žádné osobní údaje.

Práva subjektu údajů

  • Požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
  • požadovat od správce jejich opravu nebo výmaz;
  • požadovat od správce omezení zpracování;
  • vznést námitku proti zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) a žádat soudní ochranu.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory nezbytné pro správnou funkci stránek, a proto je někdy umísťujeme na váš počítač či mobilní zařízení.

Co jsou Cookies

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jaké Cookies používáme?

Kategorie Účel Typ
Systémové Nezbytně nutné pro provozování registračního procesu. První strana
Analytické Tyto cookies používáme pro sledování počtu návštěv (Google Analytics) a odkud jste nás navštívili, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon webu. První a třetí strana

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.